WERK….tussen NOG NIET en NIET MEER (Operatie Transfer)

Af en toe duiken er ideetjes op, die enigszins lijken op een oud idee van mezelf.
Zal ik mijn notities over OPERATIE TRANSFER ontdoen van het stof van vijf en twintig jaren? Ach, waarom niet? Nu ik eraan denk: ook WAAROM NIET? was al zo’n ideetje. Ik vond dat de meest essentiele vraag (en misschien is dat nog wel zo). Ik had zelfs een stichting opgericht. De stichting WAAROM NIET? dus. Ofwel WHY NOT?, ofwel WARUM NICHT?, ofwel POURQUOI PAS?

Terug naar Operatie Transfer. Minister Piet Hein Donner kwam een forse tijd geleden uit de globale economische crash naar boven drijven met het idee voor een OVERSTAPBONUS. Geweldig, die laaglandse VOC-mentaliteit en dát in een tijd van stijgende werkloosheid. Zo zouden in een bepaalde sector overbodige werknemers met deze overstappremie gemakkelijker kunnen overstappen naar een baan in een andere sector; bijvoorbeeld naar het onderwijs of de zorgsector. Maar de term BONUS is nogal negatief beladen en daarom volledig fout gekozen. Maar ja, waar het hart vol van is, liep Donner’s vulpen van over. Op 20 juni 2013 kwam Minister Asscher van Sociale Zaken met het idee voor gedeeltelijke terugkeer van de eerder afgeschafte VUT-regeling *).

In plaats van de details van dat verse idee te belichten, lijkt het me beter om eens details van OPERATIE TRANSFER openbaar te maken. WAAROM NIET?

OPERATIE TRANSFER komt er grofweg op neer, dat voor en door werknemers wordt gespaard. Gespaard voor zo’n transfer van de ene naar de andere job. Gespaard, niet alleen door de werknemer zelf, maar ook door de werkgever én door de overheden. Dat spaarbedrag is dan “mee te nemen” naar een volgende baan en wordt eerst ingezet voor de inwerk-periode.

Minister De Koning van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef in 1984: “De uiteindelijke oplossing van onze problemen ligt toch in economisch herstel. Stonden in 1960 nog 8 inkomens tegenover 1 uitkering, nu is de verhouding bijna 2 op 1”. Het plan was toen om ( meer ) mensen in een “kwartaire sector aan een job te helpen met behoud van uitkering”.

Mijn idee zou gelden voor iedereen: werkenden en werklozen. Het zou speciaal belangrijk kunnen zijn voor ouderen. Om in dat stelsel een vloeiende overgang te maken van werkzaamheid naar pensionering, waarbij een gedeeltelijke leeftijds-onproductiviteit omgezet zou worden in een waardevolle overdracht van kennis en ervaring.

Het principe is dan, dat nieuwe werknemers (mede) opgeleid of omgeschoold worden door ervaren oude rotten, waarbij de jongeren een stukje van hun transfersom inleveren en de ouderen een stukje transfergeld erbij verdienen. Een groot voordeel daarbij is een langere, volwaardige inzet van de geroutineerde medewerkers en een grotere betrokkenheid van allen bij het wel en wee van “de onderneming”.

En aan het begin van het kostbare leven wordt in OPERATIE TRANSFER voor MENSEN gespaard, voor hun scholing, studie en entree in hun beroep, dan is dat toekomstbelofte voor de jeugd en duidelijkheid voor hun ouders. Geen problemen meer met studie-financiering, rentebetaling, en aflossing daarvan. De slogan “GEEN GEZEIK, IEDEREEN RIJK” van de Tegenpartij wordt eindelijk werkelijkheid. Bij een geleidelijke invoering vanaf 3-4 jarige leeftijd is er zo‘n 13 jaar tijd tot het moment van intrede op de arbeidsmarkt om te komen tot een perfect stelsel. OPERATIE TRANSFER betreft dan het in elkaar schuiven van vele (onvolkomen) regelingen, heeft betrekking op iedereen van jong tot oud, en behartigt de financiering van scholing, studie, opleiding buiten én in het beroepsveld.

De naam TRANSFER doet denken aan het transfer-systeem in de voetbal-wereld. Daarmee heeft het overeenkomsten: een persoon neemt het transfer-bedrag mee van huis naar scholing naar werk , van werk naar werk en naar pensioen.
Investering in het eigen bedrijf ( en daarmee bedrijfs-betrokkenheid) is wenselijk tot noodzakelijk. Personele inzet én kwaliteit beloont hierbij zichzelf. In financiële zin dan: hoe korter een studie, des te groter is het restant persoonsgebonden transfer-budget voor inzet in een onderneming.

Zoals bij het Donner-plan zou dit nieuwe stelsel uitgevoerd kunnen worden door het UWV. In opdracht van de betrokkene, maar gecontroleerd door de instantie.

Operatie transfer is…..INVESTEREN IN MENSEN. WAAROM NIET ?

*) Anno 2016: bij de jongeren is de gemiddelde werkloosheid 15,7%. Voor begeleiding naar een volwaardige baan van jongeren door ouderen stelde de overheid nu voor 2014 en 2015 € 600 miljoen ter beschikking. De financiering van een Asscher-regeling moest behalve van de overheid ook komen van werkgevers en werknemers uit de diverse sectoren. Het potje voor scholing van deze sectorfondsen bedroeg € 2 miljard.

Dit bericht werd geplaatst in column en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.