Boomsloop in Drachten

Anno 2016: De belanghebbende bos- en houtsector pleit voor her-aanplant van 100.000 hectare bossen. Dat zou nu kunnen helpen in de pogingen om de aangroeiende hoeveelheid CO2 terug te dringen. Er zijn nog geen concreet uitgewerkte plannen van de sector.

Anno 2006 of zo: Langs de Knobben in Drachten stonden Canadese populieren. Nu niet meer. Dat wil zeggen: er staan nu zo’n dertig manshoge stompen, die kunnen gaan rotten en afsterven. Want door inwatering en zomerhitte zal de bast loslaten. En onderaards zal elke boom vanuit de wortels talloze nieuwe boompjes laten opkomen.

De gemeente heeft ze op 2½ meter laten afzagen “in verband met de vliegveiligheid”. Vanwege de nabijheid van een airstrip waarover al in 2002 besloten was deze niet uit te breiden, maar dat ie zou verdwijnen. Veiligheid dus van vertiervliegers die niet weten hoe ze met hun geld anderen zouden kunnen helpen. Lawaaisporters die hun veiligheid zelf in gevaar brengen. Buurtrust-verstoorders waarvan de vliegroute NIET mag gaan over de woonwijk De Wiken. Daar mag sowieso niet lager dan 120 meter worden gevlogen.

En zó hoog waren die polulieren echt niet. In dezelfde groene lawaai-buffer tussen de vliegstrip, de snelweg en de woonwijk staan nog meer populieren: Italiaanse. En een collectie abeelen. Vele daarvan zijn geknot ofwel “gekandelaard”. Deze behandeling houdt in dat boven de kale stam de nog sterke gesteltakken van de kroon gespaard blijven. Maar, na een vol jaar, waren daar nog maar weinig uitgroei-twijgjes te bekennen. Een trieste zaak, temeer omdat sinds die ingrepen de grote bonte specht de wieken heeft genomen. Veni-vidi-foetsie. Ook al lijkt het een zielig zootje: in die tien meter hoge boomrestanten zit tenminste nog een béétje leven.

In een brief van de gemeente werd gesteld, dat de Nederlandse Luchtvaart Maatschappij (later veranderd in Rijks-luchtvaartdienst), deze ingreep dwingend kon opleggen. Driewerf foei heren. Waarschijnlijk bedoelt U: de dienst Inspectie van Verkeer en Waterstaat. Lang niet alle omwonenden werden voorgelicht. Er is overduidelijk niet “gekandelaberd” maar gezaagd zonder kapvergunning. Volgens de gemeente was een kap-vergunning niet nodig omdat er “geknot” is. Het staat er niet met zoveel woorden, maar deze zaagmethode is dus een experiment. En: het zou niet te voorspellen zijn of deze populieren de gedane ingreep wel kunnen verdragen.

De haaksafgezaagde stammen van zo’n halve meter dikte zouden, na lang-durig nauwgezet knotten, moeten uitgroeien tot knot-populieren. Mogelijk is er een knot-pupulier te kweken als je van jongsaf, decennia lang, jaarlijks elk twijgje van een daarvoor geschikte populiersoort een flink stuk inkort. Maar of deze groep Canada-populieren, eind november omgezaagd, de NU gedane ingreep kunnen overleven is één vraag. Een andere vraag is of deze manier van werken correct is.

De gemeente wekt de illusie ( die ze ook zelf heeft ) dat de meeste bomen het wel zullen overleven. Maar met zo’n houding is deze methode nog niet goed te praten. Mij komt deze ingreep voor als boom-euthanasie . Acht en twintig populieren naar de Knobben. Daar kunnen de vogeltjes dan mooi naar fluiten. Ook naar honderden bomen die rond 2006 in Smallingerland werden gekapt zonder te zorgen voor nieuwe aanplant. De gemeente werd er niet populierder door.                                                                                  Touché

Dit bericht werd geplaatst in column, Duurzaamheid en getagged met , , , , , . Maak dit favoriet permalink.