Over dit blog.

Poëzie of dichtkunst (van het Griekse ‘poiesis’/ποίησις: maken, scheppen, vormen) is een literaire kunstvorm waarin de taal wordt gebruikt om esthetische (bijvoorbeeld muzikale) en evocatieve (bijvoorbeeld beeldende) effecten te bereiken die de eigenlijke betekenis verhevigen, ontkrachten, omlijsten, mede bepalen of in een onverwachte richting sturen.

De oudste honderd gedichten en columns op deze site zijn eerder gepubliceerd op de website FANvanFRIESLAND                             ( http://www.fanvanfryslan.nl )

Zie ook > https://123gedichten.wordpress.com/category/uncategorized/introductie-123-gedichten/

De poëzie betreft BEELD-GEDICHTEN of foto-verzen, waarbij elk gedicht met een simpele klik er op te selecteren is en….te verzenden in een e-mail. Benut daarvoor de optie PER E-MAIL VERZENDEN: je bent dan aan het “mailhitten”.

Behalve fotoverzen (of beeldgedichten) tref je hier ook enkele KLANKbeeldgedichten waarbij de elementen gedicht, afbeelding en klank zijn ver-enigd.

Fotoverzen en klankbeeldgedichten zijn niet alleen vindbaar in deze website, maar ook via Google-AFBEELDINGEN met tags als: lytsfers, fotovers Friesland, beeldgedicht Friesland, Poetry-toPic, MAIL+Friesland-Poëzie, …….

De “Poetry-toPic’s” uit dit weblog  gedichtengedachten.wordpress.com  zijn onderverdeeld in:

MONO-verzen in diverse talen.

DI-VERZEN, tweetalige gedichten: soms di-fers of lytsfers genoemd.

TRI-VERZEN, drietalige poëzie ( ABN-Frysk- Engels ), ook wel Haiga-Trivar genoemd.

KLANKBEELDGEDICHTEN: beeldgedichten waaraan een geluidfragment is toegevoegd.

-Zoek je een gedicht of een column over EEN BEPAALD ONDERWERP (bv over roken)? Dan kun je het zoekvakje benutten.
Door het aanklikken van FANvanFRIESLAND word je verbonden met mijn website Fan van Friesland en met MAIL-HITTEN bereik je het weblog mailhitsblog.wordpress.com  waar je mailhits vindt om in een e-mail mee te sturen.

Het overlappende thema is MAIL+ waarbij de + staat voor een EXTRA, een toevoeging aan een e-mail. De toevoeging kan zijn een foto van een fotograaf, een afbeelding van een kunstwerk, een gedicht ( zoals in Friesland-MAIL+POËZIE ). Elke foto (dus ook de foto-verzen) kan met een e-mail worden meegestuurd. Gewoon door er op te klikken en dan de optie  PER E-MAIL VERZENDEN  te benutten. Of (na selecteren, kopiëren) te PLAKKEN in een bericht.

Dit bericht werd geplaatst in beeldgedichten, column, gedichten, MAILHITS, promotie en getagged met . Maak dit favoriet permalink.