Noordzee > e < Wadden

Soms draaien ’s nachts mijn gedachten zó heftig door dat ik slaap tekort kom. Dat is op zich niet erg want sinds lang ben ik gepensioneerd en overdag is er meestal wel een uiltje te knappen.

En zo bedacht ik vannacht (niet geremd door enige technische kennis) een uniek plan, uitgaande van de misvatting rondom anno 1215 van kloosterlingen uit Almenum en hun navolgers. In dat tijds-gewricht bemoeiden de kerken zich met alles. Zo lieten de monniken sloten, kanalen graven om het overvloedige regen- en rivierwater zeewaarts af te leiden. Maar ook om bereikbaar te zijn voor handelsschepen. Korte tijd daarna, bij de zoveel-ste stormvloed bleek dat de zee via die nieuwe kanalen vrij spel kreeg tot ver in het binnenland, waarbij landerijen, huizen en complete dorpen meegesleurd werden: bij stormvloed eerst landinwaarts en daarna weer zeewaarts.

Het viel me op, dat –een bij uitstek zeewaardig- Nederland NIETS doet met het hoogteverschil tussen eb en vloed: een beschamend WATER-MIS-MANAGEMENT. En tóch ligt daar de Waddenzee die bij eb zich ontlast in de Noordzee. Twee keer per dag stroomt een ongelooflijke hoeveelheid water de Waddenzee binnen. Zes uur later, bij eb, stroomt die hele zee weer leger. En dat gebeurt dag in dag uit, jaar na jaar, eeuw na eeuw. Hoeveel elektriciteit zou die heen-en-weer-WADWATERSTROOM kunnen opleveren?

Nu is het lastig en om allerlei redenen onwenselijk om de stroomgaten tussen bv de Friese eilanden te kanaliseren. Maar wat WEL zou kunnen is om bv dwars door Ameland zo’n zeewater-stroomkanaal te maken. Tenminste….als de ambtelijke molens eens versneld zouden kunnen gaan draaien. Een afgedekt kanaal (Wad-stroom 2018), stel ik me voor. De hele dag door ontstaat in dat kanaal, straat of goot stroming, wisselend van sterkte en richting. Stroming voor stroom: vrijwel gratis en supersnel aan te brengen. Met een voorspelbaar rendement van 80% (heel wat meer dan bij windenergie). En misschien een afdekking op die stroomslenk van zonnepanelen en hier en daar een water/wind-molen voor extra ondersteuning. Best een goede gedachte….. of niet dan?

Nes-slenk

-Een VOORSPELBARE stroomproductie: Elke dag, gedurende alle houd-baarheidsjaren, met een top om de 6 uren, met een dip om de 6 uren. Goedkoop, geen CO2uitstoot, geen fijnstof, geen lawaai, geen gesleep met biomassa, geen risico voor straling, bodemdaling, aardbeving, drinkwater-verontreiniging. En misschien een efficiënte combinatie met zonne-en windenergie. Maar waarschijnlijk gaan deze nachtelijke gedachten even botsen met overdaagsee als: WAT KOST DAT DAN ? en worden visjes en zeehonden de stroomgeul niet ingezogen en raken daarin gekwetst, gewond of gedood? Of: veroorzaakt de stroming uit en in de stroomgeul in het Wad het openhouden of juist het dichtslibben van een vaargeul?

Dit bericht werd geplaatst in column, Duurzaamheid en getagged met , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.