Over dit blog.

Poëzie of dichtkunst (van het Griekse ‘poiesis’/ποίησις: maken, scheppen, vormen) is een literaire kunstvorm waarin de taal wordt gebruikt om esthetische (bijvoorbeeld muzikale) en evocatieve (bijvoorbeeld beeldende) effecten te bereiken die de eigenlijke betekenis verhevigen, ontkrachten, omlijsten, mede bepalen of in een onverwachte richting sturen.

De oudste honderd gedichten en columns op deze site zijn eerder gepubliceerd op de website FANvanFRIESLAND                             ( http://www.fanvanfryslan.nl )

Zie ook > https://123gedichten.wordpress.com/category/uncategorized/introductie-123-gedichten/

De poëzie betreft BEELD-GEDICHTEN of foto-verzen, waarbij elk gedicht met een simpele klik er op te selecteren is en….te verzenden in een e-mail. Benut daarvoor de optie PER E-MAIL VERZENDEN: je bent dan aan het “mailhitten”.

Behalve fotoverzen (of beeldgedichten) tref je hier ook enkele KLANKbeeldgedichten waarbij de elementen gedicht, afbeelding en klank zijn ver-enigd.

Fotoverzen en klankbeeldgedichten zijn niet alleen vindbaar in deze website, maar ook via Google-AFBEELDINGEN met tags als: lytsfers, fotovers Friesland, beeldgedicht Friesland, Poetry-toPic, MAIL+Friesland-Poëzie, …….

De “Poetry-toPic’s” uit dit weblog  gedichtengedachten.wordpress.com  zijn onderverdeeld in:

MONO-verzen in diverse talen.

DI-VERZEN, tweetalige gedichten: soms di-fers of lytsfers genoemd.

TRI-VERZEN, drietalige poëzie ( ABN-Frysk- Engels ), ook wel Haiga-Trivar genoemd.

KLANKBEELDGEDICHTEN: beeldgedichten waaraan een geluidfragment is toegevoegd.

-Zoek je een gedicht of een column over EEN BEPAALD ONDERWERP (bv over roken)? Dan kun je het zoekvakje benutten.
Door het aanklikken van FANvanFRIESLAND word je verbonden met mijn website Fan van Friesland en met MAIL-HITTEN bereik je het weblog mailhitsblog.wordpress.com  waar je mailhits vindt om in een e-mail mee te sturen.

Het overlappende thema is MAIL+ waarbij de + staat voor een EXTRA, een toevoeging aan een e-mail. De toevoeging kan zijn een foto van een fotograaf, een afbeelding van een kunstwerk, een gedicht ( zoals in Friesland-MAIL+POËZIE ). Elke foto (dus ook de foto-verzen) kan met een e-mail worden meegestuurd. Gewoon door er op te klikken en dan de optie  PER E-MAIL VERZENDEN  te benutten. Of (na selecteren, kopiëren) te PLAKKEN in een bericht.

Advertenties
Geplaatst in beeldgedichten, column, gedichten, MAILHITS, promotie | Tags: | Een reactie plaatsen

Van A….. naar A…..

De eerste kreet van een mens is A. De laatste zucht van een mens is A. Daartussen speelt het leven zich af. Eerst met belletjes in de kinderwagen, hier gesymboliseerd door de AR. De AAR symboliseert voeding van moeder en moeder aarde. Al gauw laat het kind zijn/haar AARD zien , gaat de AARDE verkennen en wil AARDIG worden gevonden. Later gaat het om de menselijke WAARDE, om het als mens WAARD te zijn, om WAAR te zijn. En tenslotte kan een mens in de WAR raken….en wacht de AR (koets) voor de uitvaart.

VAN A TOT A

Geplaatst in DigitalArt, filosofie, mens en maatschappij | Tags: , | Een reactie plaatsen

AFGEVOERD (beeldgedicht)

Stille beek

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

van de eerste kreet tot de laatste zucht

van A tot A

 

In dit experimentele vers staat de A voor de eerste ademhaling  én de laatste zucht, symboliseert de AR de kinderwagen én de lijkkoets. AAR staat voor voedsel, vloeibaar of vast. Zodra de peuter met zijn eigen AARD contact maakt met de AARDE is alles nieuw en AARDIG. De opbouw van het bestaan maakt WAARDIG en reikt naar WAARDE waarbij de vraag rijst of dat de moeite WAARD was. En of je jezelf WAAR kon maken en niet in de WAR raakt.

Geplaatst in beeldgedichten, DigitalArt, filosofie, MAILHITS, mens en maatschappij | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Dromen vervliegen (senryu)

STAREND IN HET VUUR

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

SesameSelect voor PC-gebruikers.

 

>  STILL GOIN’ STRONG ?   <

Geplaatst in MAILHITS | Tags: | Een reactie plaatsen

Rembrandt, plassende vrouw

Afbeelding | Geplaatst op door | Een reactie plaatsen

MISTIG

 

ALS HET MISTIG WORDT IN MIJ

EN JE STEM ME NIET MEER BEREIKT

BLIJFT JE WARMTE NABIJ

 

ALS MIJN LIJF HET HOOFD NIET VOLGT

KOM JE DAN NOG STEEDS BIJ MIJ ?

BLIJF JE ALS IK LIG EN ZIT…………..

 

 

 

Geplaatst in gedichten | Tags: , | Een reactie plaatsen